FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2018-12-21 Kałuski Bogusław
Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej - Abstract

Abstract po polsku, niemiecku i angielsku. Słowa kluczowe.

English, Abstract (summary), with keywords

German, Abstract (summary), with keywords / Schlüsselworte:

Autor: Bogusław Kałuski
Tytuł: Filozofowanie z dziećmi.
Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej

ISBN 978-83-943183-7-6
Wydawnictwo Światopogląd, Poznań 2018

Ekkehard Martens - filozof niemiecki specjalizujący się w temacie: nauczanie filozofii, a w szczególności: filozofowanie z dziećmi. Publikuje na ten temat od 1979 roku, podczas gdy M. Lipman zaczął w USA od początków lat 70.

W pracy omawiane są poglądy Martensa, ich tło oraz korzenie. Korzenie filozoficzne to Sokrates i Kant, ale także wielu innych. Tło historyczne to historia dzieciństwa naświetlona przez badaczy w rodzaju Philippe Aries i Élisabeth Badinter, II Wojna Światowa i emigracja filozofów niemieckich. Tło kulturowe to globalizm i multikulturowość. Martens omawia pedagogów alternatywnych takich jak Herman Nohl, Artur Liebert, Leonard Nelson, Walter Benjamin. Filozofowie współcześnie aktywni w tej dziedzinie, to m.in. Barbara Brüning, Hermann Giesecke, Matthew Lipman (USA), Gareth B. Matthews (USA), Michael Pritchard (USA), Herbert Schnädelbach, Volker Steenblock, Eva Zoller Morf (CH).

Zawarte są przykłady: spontaniczne pytania filozoficzne dzieci oraz pytania filozoficzne przygotowane dla dzieci. Omawiana jest wykoncypowana przez Martensa metoda zorganizowanego filozofowania z dziećmi – tzw. metoda pięciu palców. Należy ją rozumieć jak dłoń, na którą składa się pięć palców: fenomenologia, hermeneutyka, analiza (filozofia anlityczna), dialektyka i spekulacja. Omawianych jest wiele pojęć podstawowych jak np. zdziwienie, filozofowanie naturalne, filozofowanie jako elementarna technika kulturowa (obok czytania, pisania i liczenia) oraz to, w jakim wieku dzieci mogą filozofować, zwłaszcza w sposób zorganizowany. Podana i omówiona jest bibliografia filozofowania z dziećmi. Wskazane są kierunki poszerzenia i pogłębienia tematu.

Celem pracy jest nakreślenie zakresu oraz zrozumienie systemu, języka i pojęć używanych przez Martensa (bez zrozumienia krytyka rzeczowa jest niewykonalna).

Martens stara się sformułować taki program filozoficzny, który byłby do przyjęcia w Niemczech, gdzie istnieje przymus szkolny dla wszystkich dzieci, a sytuacja światopoglądowa jest złożona przez wielowyznaniowość i multikulturowość. Jest to zasadniczo program racjonalistyczny. Główne obszary zastosowania metody to lekcja filozofii i lekcja etyki, ale także lekcja religii. Jej elementy mogą być stosowane na zajęciach pozaszkolnych lub na innych lekcjach, zwłaszcza takich jak język i literatura, historia czy przedmioty przyrodoznawcze.

Słowa kluczowe:
Ekkehard Martens, nauczanie filozofii, filozofowanie z dziećmi, spontaniczne pytania filozoficzne dzieci, pytania filozoficzne przygotowane dla dzieci, metoda pięciu palców, fenomenologia, hermeneutyka, analiza, filozofia anlityczna, dialektyka, spekulacja, zdziwienie, filozofowanie naturalne, filozofowanie jako elementarna technika kulturowa, w jakim wieku dzieci mogą filozofować, bibliografia filozofowania z dziećmi, wielowyznaniowość, multikulturowość, program racjonalistyczny, lekcja filozofii, lekcja etyki, lekcja religii

 

* * *

Zob. też: Kałuski Bogusław, Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa... - Spis treści oraz index
http://www.filozofowanie.kaluski.biz/publikacje.php?id=9

 


 

na górę