FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Inni edukatorzy

Inni autorzy oraz publikacje z dziedziny Filozofowanie z Dziećmi

2019-02-13 Kałuski Bogusław
Publikacje Marii Szczepskiej-Pustkowskiej o filozofii i dzieciach.

Cennych informacji dostarcza Maria Szczepska-Pustkowska, aktualnie profesor Uniwersytetu Gdańskiego.                             


Książka Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji) ukazała się w wersji papierowej. Na stronie wydawnictwa Impuls można przeczytać:
- spis treści
-  fragment recenzji Małgorzaty Żytko
- fragment książki

http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/od-filozofii-dziecinstwa-do-dzieciecej-filozofii-zycia,1286.html
On-line dostępna jest recenzja w/w książki autorstwa Renaty Borzyszkowskiej:
Maria Szczepska-Pustkowska (2011). Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, ss. 405


Oraz recenzja J. Zwiernik: Dziecko - rekonstrukcja kategorii i jej filozoficzne oblicza. Recenzja książki Marii Szczepskiej-Pustkowskiej Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji). Problemach Wczesnej Edukacji nr 2 z 2012 roku , s. 142-145

On-line dostępny jest artykuł:
Maria Szczepska-Pustkowska, Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem, Kwartalnik Pedagogiczny 2008 nr 1 (207)

 

Maria Szczepska-Pustkowska jest autorką także wielu innych publikacji. Zob.:

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
http://expertus.bg.univ.gda.pl

Katalog Biblioteki Narodowej
https://katalogi.bn.org.pl

 

na górę