FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Aktualności

2020-12-12 Budajczak Marek
Po trzykroć niezwykła...

Za pośrednictwem publikacji pt. Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulowania rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej (Poznań. Wydawnictwo Światopogląd. ss. 240), autorstwa Bogusława... więcej »

2020-10-09 Kałuski Bogusław
Na ramionach olbrzymów

W jednym z listów do Hooke’a z datą 5 lutego 1676 Isaac Newton napisał: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Jest to parafraza  zaczerpnięta z... więcej »

Polecane artykuły:

·Ekkehard Martens - rekomendacja
·Praktyka. Wypowiedzi filozoficzne dzieci oraz pytania filozoficzne dla dzieci. Przykłady.
·Filozofowanie z dziećmi. Definicje pojęć.