FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Inni edukatorzy

Inni autorzy oraz publikacje z dziedziny Filozofowanie z Dziećmi

2018-12-21 Kałuski Bogusław
Praktyka. Książki filozoficzne rekomendowane do czytania przez dzieci oraz takie dla rodzicow i nauczycieli

 

Filozofowanie z dziećmi i młodzieżą miało początki w spontanicznych rozmowach. Następnie zaczęto używać tzw. wyciągów, tj. fragmentów pisanych dla dorosłych. Z czasem zauważono, że niektóre “zwykłe” książeczki dla dzieci czy książki dla młodzieży mają potencjał pobudzania do myślenia i wypowiedzi filozoficznych. Odkąd zaś filozofowanie z dziećmi otrzymało ramy dydaktyczne i organizacyjne, niektórzy autorzy zaczęli pisać z rozmysłem “książki filozoficzne dla dzieci i / lub młodzieży”. Książeczki dla dzieci są zwykle uzupełniane ilustracjami, które, w zamyśle twórców, w niektórych przypadkach mają spełniać nie tylko funkcję ozdobną, ale także dydaktyczną.

Niektóre z tych nowych książek są pisane ze zrozumieniem koncepcji filozofowania z dziećmi (po co to wszystko?), a niektóre są pisane przez autorów, którzy wprawdzie mają dobre intencje, ale którzy nie zadali sobie trudu zapoznania się z koncepcjami pedagogicznymi filozofowania z dziećmi.

Wydawnictwa są przedsiębiorstwami założonymi w celu uzyskiwania dochodu, więc wydają to, co się dobrze sprzedaje lub daje taką nadzieję. Blogerzy-recenzenci opisują mnóstwo z tych książek – pytanie, czy im się te książki tak po prostu podobają, czy oceniają je także pod kątem przydatności dydaktycznej? - Bałagan panuje na księgarskich i bibliotecznych półkach dla dzieci. Pomieszane groch z kapustą. Prawdopodobnie sprzedawcy nie znają się na niuansach literatury dla dzieci. A to przecież przyszłość narodu i świata...

Mam nadzieję, że poniższymi przykładami pomogę rodzicom oraz innym osobom prowadzącym filozofowanie z dziećmi, w dokonywaniu użytecznych wyborów.


Poniżej - w tabelach 1 i 3 - książki filozoficzne rekomendowane do czytania przez dzieci. Ich wybór jest dokonany w oparciu o koncepcję Ekkeharda Martensa:

(Wykaz nie jest omówieniem całego rynku księgarskiego i będzie aktualizowany.)

Lista 1.: 21.12.2018

autor tytuł uwagi:
 
Bacchini M, Di Marco E Najmądrzejszy człowiek świata Opowieść jak Platon trafił do Sokratesa
Bacchini M, Di Marco E Uczta Platona Opowieść o uczcie u Agatona
Bacchini M, Di Marco E Tajemnicza jaskinia Opowieść o platońskiej alegorii jaskini
 
Wojtyszko M. Bromba i filozofia Mini powieść, bogaty język
Wojtyszko M. Bromba i psychologia Mini powieść, bogaty język
 

 

Lista 3.: 02.02.2019

 

autor tytuł  uwagi
Pawlikowska B. W dżungli życia Wspomnienia autorki. Także audiobook i ebook. Dla nastolatków.
Kołakowski L. Debata filozoficzna Królika z Dudkiem o Sprawiedliwoćci Napisane dla córki. Dla nastolatków.
Piquemal M. Opowieści mędrca Sofiosa Krótkie opowiadania.
Ende M. Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i dziecku, które zwróciło ludziom skradziony im czas Powieść fantastyczna o czasie.
Radziewicz J. Być kim? - i z kimś Jak już, to dla nastolatków. Opowieści ze szkoły i z życia.
Boizard S. Filozofowie do dzieci Dla nastolatków, zainteresowanych filozofią i zawansowanych. Cytaty filozofów, krótkie opowiadania, wyjaśnianie pojęć.
Piquemal M. Jak żyć na Ziemi? Dla nastolatków, zainteresowanych filozofią i zawansowanych. Tematy ekologiczne na podstawie tekstów z różnych kultur. Raczej dla rodziców i nauczycieli.
Henel Ł. Lekcja filozofii Od Sokratesa do Heideggera... Opowiadania dla nastolatków zaawansowanych i zainteresowanych.

Uwaga 1.: Jeżeli chodzi o wyżej wymienione książki filozoficzne dla dzieci, to nawet dzieci czytające sprawnie i szybko inne książki, nie powinny dostawać więcej niż 1 książkę (książeczkę) filozoficzną miesięcznie. Te sprawy bowiem wymagają czasu na głębsze trawienie. To tak, jak z drzewami, które potrzebują przeżyć wiosnę, lato, jesień i zimę, a nie 4x wiosnę.

Uwaga 2.: Gdy osoba dorosła przeczyta kilka takich książeczek, zwykle krótkich, to będzie mieć pojęcie, co jest odpowiednie, a wtedy będzie mogła dokonywać wyboru na półce bibliotecznej czy księgarskiej. - Po co eksperymentować na dzieciach? - Na 10 książek filozoficznych napisanych i wydanych z myślą o dzieciach, 1 nadaje się do tego, żeby ją dać do czytania dziecku, a 9 pozostałych może być wykorzystana jako pomoc przez rodziców lub osoby pracujące z dziećmi.

Uwaga 3.: Niektóre z książek wchodzą w skład serii wydawniczych. Moje rekomendacje nie dotyczą całych serii, lecz zawsze konkretnych tytułów.
 

* * *

 

Poniżej - tabela 2 i 4 - uwagi o książkach, które proponuję raczej nie dzieciom lecz rodzicom czy osobom pracujących z dziećmi. Dla zdobycia orientacji. Raczej jako pomoc dla dorosłych w rozmowach z dziećmi, niż do czytania wprost dzieciom albo przez dzieci. 

Lista 2.: 21.12.2018

autor tytuł uwagi o książkach
 
de Laubier M., Aubinais M., Boulet G., Proteaux C. O Grzesiu chłopczyku, który nie przestawał zadawać pytania Pytania i pouczające odpowiedzi
Barker D. Może dobrze, może źle Omówienie Zasad. Pytania i pouczające odpowiedzi
Brenifer O. Życie Co to takiego Pytania i pouczające odpowiedzi, więcej pytań
Brenifier O. Ja Co to takiego? Dużo pytan, mniej odpowiedzi, jak już to użyteczna dla nauczyciela
 

 

Lista 4.: 02.02.2019

 

autor tytul uwagi:
 
Bukowska I. Kacper w krainie filozofów Opowieści ilustrujące tezy filozofów. Dla dorosłych lub nauczycieli.
Huisman-Perrin E. O śmierci Przydatne dla osób, które chcą lub muszą temat śmierci omówić z dziećmi. Styl intelektualny.
Piquemal M. Świat mitologii Streszczenia mitów i ich interpretacje. Raczej dla rodziców i nauczycieli.
Ekberg P., Nordqvist S. Wielka księga młodego filozofa Zbiór pytań i odpowiedzi. Przydatne dla rodziców i nauczycieli. Zawiera słownictwo i zwroty mogące się przydać w rozmowach z dziećmi.
 

 

 

 

 

na górę