FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Jarosław M. Spychała, Bibliografia

Jarosław Marek Spychała, JASKINIA. Droga rebeliantów, (Wydawnictwo TAKO), wydanie drugie, Toruń 2019.

Jarosław Marek Spychała, JASKINIA. Droga rebeliantów, (Wydawnictwo TAKO), wydanie pierwsze, Toruń 2018.

Jarosław Marek Spychała, Eracle, Gesù Cristo e Darth Vader al bivio. Il messaggio etico del metodo LEGO-LOGOS, [in:] Lessico di etica pubblica, Anno 8, numero 1 / 2017. s. 67-89.

Jarosław Marek Spychała, ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ: filozofia szkoły. Refleksje nad rolą filozofii w edukacji dla lepszej jakości życia społecznego, [w:] Jakość życia Pomorzan, (Wydawnictwo Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową /seria Wolność i Solidarność nr 66) Gdańsk 2015, s. 59-69.

Jarosław Marek Spychała, Bulletproof – platońskie przesłanie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, [w:] Wanda Kamińska (red.) Jak uczyć by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 311-354.

Jarosław Marek Spychała, Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach. O etycznym przesłaniu metody LEGO-LOGOS, [w:] Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom II , numer 1 / 2013, s . 48-57.

Jarosław Marek Spychała, ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ: czytać, myśleć, mówić, [w:] Aldona Pobojewska (red.), Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, (Wydawnictwo STENTOR) Warszawa 2012, s. 217-223.

Jarosław Marek Spychała, Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach, [w:] One Way Mirror, (Wydawnictwo MillwardBrown SMG KRC) Warszawa 2012, s. 39-41.

Jarosław Marek Spychała, To, co przychodzi po drodze, [w:] SENS – Poradnik Psychologiczny, nr 1, czerwiec/lipiec 2008, s. 8-9.

Jarosław Marek Spychała, Dlaczego dzieci są filozofami?, [w:] POLITYKA, 12-05-2007, nr 19 (2603), s. 94-95.

Jarosław Marek Spychała, LEGO-LOGOS: Dlaczego Tales patrzył w niebo?, [w:] Zeszyty Szkolne 3/2007 (Wydawnictwo STENTOR), s. 24-28.

Jarosław Marek Spychała, O projekcie Edukacji Filozoficznej i jego artystycznym wymiarze, [w:] APSOLUT 06/2006, s. 18-19.

Jarosław Marek Spychała, Legenda apolińska w życiu i działalności Platona, [w:] Witold Wróblewski (red.), W kręgu Platona i jego dialogów, (Wydawnictwo UMK) Toruń 2005, s. 247-339.

Jarosław Marek Spychała, LEGO-LOGOS, czyli jak nauczać filozofii z pomocą klocków LEGO, [w:] Twórcza szkoła, 11/2005, s. 7-13.


Publikacje innych autorów, którzy także poświęcili nieco uwagi metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ:

Krzysztof Ciemcioch, Klocki LEGO – rozwijanie kreatywności uczniów w cyfrowym świecie, [w:] Interdyscyplinarne Studia Społeczne, Numer 2 (2) / 2016, s. 101-119.

Marta Zuzanna Huk, Filozofia – sztuka – edukacja: o warsztatach, czyli aktywnej formie kształcenia, Sprawozdanie, [w:] Danuta Anna Michałowska, Justyna Ryczek, Lidia Suchanek (red.), Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) Poznań 2015, s. 291-302.

Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska, Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej, (Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kielce 2018.

Anna Podemska-Kałuża, LEGO-LOGOS jako alternatywna metoda pracy z tekstem literackim, [w:] Ewa Jaskółowa i Małgorzata Wójcik-Dudek (red.), Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej, (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) Katowice 2018, s. 131-

Anna Podemska-Kałuża, Uczniowie, klocki Lego i dialog w innowacyjnej szkole. LEGO-LOGOS efektywną metodą kreacji nowych sytuacji dialogu w edukacji humanistycznej, [w:] Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, Dorota Jankowska (red.), (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej ) Warszawa 2017, s. 243-252.

Katarzyna Kubat, Jarosław Marek Spychała „ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ”, [w:] Seweryn Rudnicki (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, (Wydawnictwo Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera) , s. 195-207.

Dorota Łażewska, Zmiany w procesie nauczania - uczenia się - praktyczne rozwiązania i teoretyczne założenia, [w:] Krzysztof Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej) Józefów 2012, s. 203-219.

Aldona Pobojewska, Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii?, [w:] ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14–15, (Bogucki Wydawnictwo Naukowe) Poznań 2009, s. 30-42.

Marta Szopka, „Dlaczego Tales patrzył w niebo?” – warsztaty z metody LEGO-LOGOS, [w:] Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom I, numer 2 /  2012, s . 215-216.

Sławomir Jacek Żurek, Filozofia w szkole, [w:] Zeszyty Szkolne 2007 nr 3 (25), s. 5-7.