FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2018-12-21 Kałuski Bogusław
Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej - Spis treści oraz index
Fragmenty książki

 

Poniżej spisu treści znajduje się Index osobowy i rzeczowy              

Autor: Bogusław Kałuski
Tytuł: Filozofowanie z dziećmi.
Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej

ISBN 978-83-943183-7-6
Wydawnictwo Światopogląd, Poznań 2018

Spis treści:  
Rozdział 1. Uwagi terminologiczne oraz redakcyjne   
Rozdział 2. Wstępne omówienie koncepcji E. Martensa   
Rozdział 3. Przykłady filozoficznych pytań dzieci i opowiadań impulsowych dla dzieci.   
Rozdział 4. Pluralizm Martensa. Metoda pięciu palców   
Rozdział 5. Zdziwienie (Staunen) oraz rodzaje filozofowania i jego dydaktyczność   
Rozdział 6. W jakim wieku dzieci mogą filozofować?   
Rozdział 7. Wyjaśnienia terminologiczne i prawne   
Rozdział 8. Martens i inni badacze pokrewni   
Rozdział 9. O intencjach Martensa oraz kontekście historycznym i współczesnym   
Rozdział 10. Rola Martensa w polityce szkolnej Niemiec   
Rozdział 11. Uwagi typu meta   
Rozdział 12. Przykłady filozofowania w zorganizowanych grupach dzieci.   
Rozdział 13. Zakończenie   
Rozdział 14. Informacje biograficzne o E. Martensie
Bibliografia   
Index osobowy i rzeczowy
Podziękowania
Informacje odautorskie

 

Index osobowy i rzeczowy
 
 
Adorno Theodor W., 17, 68
Andrzejewski Bolesław, 59
antyautorytarne wychowanie, 17
Aries Philippe, 48, 85
Arystoteles, 17, 22, 35, 36, 68, 102
Aster, von Aster Ernst, 11
behawioryzm, 40, 43, 89, 102, 103, 104
Benjamin Walter, 17, 18
Binswanger Ludwig, 43
Bizancjum, 74
Bloch Ernst, 17, 35
Bolten Jürgen, 67
Braun, von Braun Wernher, 104
Bronk Andrzej, 61, 87, 88, 89, 94
Buber Martin, 29
Budajczak Marek, 73, 74, 85
Buksiński Tadeusz, 51
Buliński Tarzycjusz, 85
Cassierer Ernst, 17, 38
Celan Paul, 68
cywilizacja, 39, 45, 54, 62, 66, 74, 82, 87, 94, 102, 103, 124
Deecke Lüder, 82
deliberatywny zwrot, 84
demografia, 25, 45, 61, 68, 81, 89, 101, 102
demokracja, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 43, 56, 77, 80, 115
deschooling, 17, 55
Devey John, 17, 29, 84
Dewey John, 30
dialog, rozmowa, 6, 9, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 42, 47, 52, 56, 58, 75, 76, 84, 87, 92, 95, 98, 99, 101, 104, 106
dotyk, 24, 45
działanie, 14, 15, 16, 22, 28, 29, 43, 45, 46, 53, 61, 62, 76, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 94, 98, 99, 101
dziecko, definicja, 6, 70
edukacja, 25, 29, 41, 42, 50, 53, 55, 56, 64, 73, 75, 80, 84, 92, 94, 101, 106
edukacja domowa (homeschooling), 54, 55, 56, 112
ekonomia, 13, 30, 81, 94
Erikson Erik H., 106
etyka, 12, 22, 33, 35, 59, 60, 84, 105
Feyerabend Paul, 44, 80
Feyerband Paul, 88
Fichte Johann Gottlieb, 73, 74, 83
filozof, 92
filozofia, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 58, 61, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 101, 105
filozofia praktyczna, 13, 16, 22, 26, 29, 30, 37, 39, 43, 59, 112
filozoficzne  tradycje, 27, 28, 29, 48, 51, 62, 78, 85, 90, 101
filozofii dydaktyka, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 37, 38, 53, 58, 61, 63, 83, 84, 86, 87, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 113
filozofowanie z dziećmi, cele, 38, 39, 41, 51, 54, 58, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 94, 101, 105
filozofowanie z dziećmi, ewentualne szkody, 32, 45, 46, 47, 103, 104, 105
filozofowanie z dziećmi, metody, 6, 16, 23, 39, 40, 47, 53, 55, 59, 62, 63, 82, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 110
filozofowanie z dziećmi, video, 97
filozofowanie z dziećmi, w jakim wieku, 15, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 91, 99, 102, 103, 104
Freese Hans-Ludwig, 86
Freud Sigmund, 17, 43
Fryderyk II Wielki, 73
Fryderyk Wilhelm II Pruski, 75
Fryderyk Wilhelm III, 73, 74
Frydrychowicz Stefan, 85
Gadamer, 24, 32, 61, 88, 89, 112
Gardner Howard, 88
Gatto John Taylor, 74
Gebirtig Mordechaj, właściwie Bertig Mordche, 68
Giesecke Hermann, 17, 51
globalizacja, 11, 16, 61, 81, 89, 101, 105
Harwas-Napierała Barbara, 85
Heesen Berie, 17
Heidegger Martin, 15, 43, 66
Herder Johann Gottfried, 17
hermeneutyka, 66, 67, 88, 89, 92
historia, 8, 41, 48, 66, 68, 74, 77, 89, 101, 102, 105
Holt John Caldwell, 55, 85, 92
Horkheimer Max, 17, 44
Humboldt von Wilhelm, 38, 73, 74
Huntington Samuel P., 78
Husserl, 24, 26
ideologia, 44, 51, 56, 78, 87, 90, 112
inkulturacja, 94, 101
inteligencja (grupa), 90
inteligencja (zdolność), 88
interkulturowa kompetencja, 67, 112
Jaeger Werner, 86
Jaspers Karl, 17, 26, 35, 37, 43
język, edukacyjna funkcja, 7, 16, 28, 62, 64, 66, 68, 75, 90, 94, 107, 111, 113
Kant Immanuel, 17, 22, 23, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 60, 61, 62, 64, 77, 81, 99, 102, 111
Kartezjusz, 9, 19, 24
Kępiński Antoni, 78
Klages Ludwig, 80
Kmita Jerzy, 22, 92
kognitywizm, 85, 89, 105
Koneczny Feliks, 74, 124
Korczak Janusz, 17, 104
Kornhuber Hans Helmut, 82
kościół, 13, 29, 43, 59, 81, 87, 106
Krąpiec Mieczysław, 59, 84, 88
Kuhn Thomas S., 42
kultura, 12, 14, 23, 24, 26, 33, 36, 37, 42, 48, 59, 62, 66, 67, 68, 74, 75, 77, 80, 87, 90, 94, 98, 101, 102, 105, 112
kultura, elementarne techniki, 14, 23, 33, 62, 76, 101, 102, 105, 110
Kunert Joachim, 66
Kyly Judy, 17
learning by dooing, 84
Lebenswelt, 74, 75, 78
Levinas Emanuelis, 29
Libet Benjamin, 82, 85
Liebau Eckhard, 41, 44
Liebert Artur, 17
Lind Georg, 21, 84
Lipman Matthew, 17, 18, 22, 29, 30, 47, 48, 58, 63, 86, 98, 101, 104, 109
living books, 85
lobby, 80, 89
Lorenz Konrad, 17
Lyotard Jean-François, 17, 22
Makarenko Anton Siemionowicz, 104
Malitowska Anna, także Leśniewska, 30, 86, 123
Marsal Eva, 98
Mason Charlotte, 85
Matthews Gereth, 17, 29, 35, 48, 63, 76, 86
Mause, Lloyd De Mause, 48
Mead Margaret, 17, 51
metafizyka, 48, 59, 105
metoda majeutyczna, 84
metoda pięciu palców, 22, 40, 62, 63, 84, 93, 96, 102, 103, 105, 106, 110
metoda pięciu palców i analytic philosophy, 91
metoda pięciu palców i dialektyka, 91, 93
metoda pięciu palców i fenomenologia, 16, 91, 93
metoda pięciu palców i hermeneutyka, 67, 91, 93
metoda pięciu palców i spekulatywność, 9, 91
metodologia, 25, 90
metodyka, 15, 23, 38, 51, 58, 62, 63, 91, 92, 98, 100
Mickiewicz Adam, 67
migotanie znaczeń (pojęć), 7
Miłosz Czesław, 69
Montagu Ashley, 45
Montaigne, Michel de Montaigne, 17, 28, 102
Montessori Maria, 17, 91
multikulturowość, 12, 13, 56, 61, 68, 101, 102, 105
nauczanie, 14, 25, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 76, 93, 103
nauczyciel, 12, 16, 18, 20, 26, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 64, 67, 76, 83, 87, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 110
nauka, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 65, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 114
nauki ścisłe, science, 29, 40, 63, 77, 80, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 102
Nelson Leonard, 17, 22
Niemczuk Andrzej, 33
no schooling, 56
Nohl Herman, 17
Novalis, Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, 17, 48
Nowak Ewa, 86, 91, 123
nuda, 50
oceny szkolne (stopnie), 52, 98, 100
Olsen Christopher, 17
ontologia, 48, 50, 59, 94, 105
orientowanie się w myśleniu, 16, 26, 27, 28, 33, 38, 40, 48, 77, 87, 93, 98, 102, 103
państwo, 13, 16, 27, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 66, 73, 74, 89, 98, 125
partie polityczne, 13, 40, 43, 53, 80, 102
pedagogika, 17, 28, 46, 47, 53, 56, 68, 85, 89, 92, 94, 95, 99, 102, 104, 105, 107
pedagogika Steinera (waldorfska), 17, 49, 54, 56, 92
Peirce Charles Sanders, 29
Piaget Jean, 17, 37, 75
Planck Max, 42
Platon, 9, 14, 17, 22, 23, 27, 30, 35, 39, 40, 42, 45, 48, 59, 61, 62, 63, 73, 90, 94, 95, 102, 106, 107, 109, 110, 113
pluralizm, 24, 25, 29, 88, 94, 101, 102
polityka, 11, 13, 16, 30, 40, 41, 43, 45, 53, 58, 59, 60, 64, 68, 73, 74, 81, 87, 89, 92, 102, 105, 106, 124
poprawność polityczna, political correctness, 70, 81, 88
Postman Neil, 48
poznanie, 9, 16, 22, 23, 25, 30, 36, 50, 59, 66, 67, 70, 75, 88, 89, 94, 98, 102, 104
pragmatyzm, 29, 30, 50, 51, 84, 87, 101
praktyka, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 44, 48, 52, 54, 56, 63, 73, 74, 75, 76, 84, 87, 89, 92, 93, 94, 98, 102, 103, 104, 106, 107, 112
Pritchard Michael S., 17, 86
Protagoras, 9, 14, 62, 63, 103, 106
przymus, 15, 53, 55, 56, 73, 76
psychologia rozwojowa, 19, 37, 40, 41, 45, 46, 53, 55, 56, 91, 99, 102, 103, 104, 105
racjonalizm, 25, 26, 27, 29, 35, 45, 62, 78, 80, 87, 88, 92, 94, 98, 102, 105
Rehfus Wulff, 86
religia, 11, 15, 22, 29, 33, 38, 47, 59, 68, 80, 87, 88, 90, 101
Rosenberg Jay R., 17
Rosenzweig Franz, 15, 29
Roskal Zenon, 90
Roszak Theodore, 17
Rousseau Jean-Jacques, 17, 48
Russel Bertrand, 17
Rzesza III, 11, 20, 74, 89
Sady Wojciech, 44
sapere aude, 28, 100, 102
Schnädelbach H., 11, 12, 13, 17, 22, 23, 38, 44, 60, 79, 80, 86, 88, 92, 109, 111, 113, 114, 116
Schopenhauer Artur, 17, 22, 80
Schubert-Weller Christoph, 20, 117
Sharp Ann M., 17
Simmel Georg, 38
Sloterdijk Peter, 17
socjologia, 15, 20
Sokrates, 9, 14, 15, 17, 27, 28, 39, 42, 59, 61, 63, 64, 77, 94, 99, 101, 106, 110, 113
Spaemann Robert, 17
spotkanie, 15, 43, 104
Spychała Jarosław, 21
starość, 10, 39, 49, 106, 124
Steenblock V., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 30, 36, 38, 42, 44, 58, 63, 73, 76, 83, 86, 89, 90, 107, 108, 110, 111, 116, 117
Steiner Rudolf, 56
synkretyzm, 25, 101
Śliwerski Bogusław, 85
świadomość, 66, 70, 74, 82, 84, 89, 90, 101
światopogląd, 47, 61, 64, 87, 89, 125
Tatarkiewicz Władysław, 64
technika, 11, 36, 39, 60, 63, 73, 77, 79, 80, 89, 90, 94, 101, 102, 114
technologia, 63, 79
teologia, 88
teologia dla dzieci, 42
Tiedmann Markus, 93
Tomasz z Akwinu, 89
totalitaryzm, 31, 33, 88
unschooling, 56
wartość, 6, 12, 29, 32, 33, 43, 47, 48, 58, 60, 63, 78, 87, 92, 99
Weber Barbara, 32, 99, 103
Weber Max, 51
Weizsäcker, rodzina, 15, 16
Weizsäcker, von Weizsäcker Carl Friedrich, 15, 17, 44, 107
wiedza, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 41, 43, 44, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 75, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 105
Wilson John, 17
Wittgenstein Ludwig, 17, 22, 24, 28
władza, 16, 43, 45, 51, 56, 60, 66, 74, 75, 80, 83, 99, 103
Włodkowic Paweł, 104
wojna, 33, 56, 58, 101, 104
wojna światowa II, 11, 16, 19, 20, 66, 68, 74, 75, 124
wola, 34
wolność, 82
wychowanie, 17, 20, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 73, 83, 89, 101, 105, 115
Wygotsky Lew Siemionowicz, 17
wykształcenie, 53, 54, 105
zdziwienie, 18, 22, 35, 36, 37, 43, 102
Ziman John, 79
Zorn Fritz, 17
zwierzęta, 9, 19, 27, 41, 45, 94
 


Zob. Kałuski Bogusław, Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa... - Abstract
https://www.filozofowanie.kaluski.biz/ksiazka.php?id=7
 

Zob. artykuły wprowadzające do książki:
http://www.filozofowanie.kaluski.biz/ksiazka.php

na górę