FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2018-12-21 Kałuski Bogusław
Filozofowanie z dziećmi. Definicje pojęć.
Fragmenty książki

Na potrzeby tej pracy, dotyczącej filozofowania z dziećmi, przyjmujemy następujące definicje robocze.

„Dziecko” to człowiek w pierwszych latach życia.

„Filozofia dziecka” to filozofia, której przedmiotem jest dziecko.

„Filozofia dla dzieci” to teksty napisane lub wybrane dla dzieci, odpowiednie do
„filozofowania z dziećmi”, stosowne do percepcji dziecięcej.

„Filozofowanie z dziećmi” to czynność spontaniczna lub zaplanowana polegająca na tym, że omawiane są sprawy natury ogólnej, tak jak w filozofowaniu dorosłych, ale w tempie i mowie dzieci oraz z ograniczonym udziałem dorosłych w ten sposób, że dorośli nie pobudzają, a zwłaszcza nie popędzają i nie wartościują rozmowy.

„Filozofowanie dzieci” może mieć miejsce nie tylko w szkole czy na zajęciach zorganizowanych, lecz także w domu czy gdziekolwiek, gdy dzieci wypowiadają się na tematy ogólne. To mogą być wypowiedzi dzieci wobec rodziców czy w gronie innych osób dorosłych. Ale to mogą być także wypowiedzi dzieci w gronie innych dzieci (między sobą, bez zauważalnych dorosłych).

Wszystkie cytaty pochodzą z książki:
Autor: Bogusław Kałuski
Tytuł: Filozofowanie z dziećmi.
Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej

ISBN 978-83-943183-7-6
Wydawnictwo Światopogląd, Poznań 2018
 

Zob.: Nowa książka o filozofowaniu dzieci na przykładzie Niemiec
http://www.filozofowanie.kaluski.biz/publikacje.php?id=14

 

na górę