FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2020-12-12 Budajczak Marek
Po trzykroć niezwykła...


Za pośrednictwem publikacji pt. Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulowania rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej (Poznań. Wydawnictwo Światopogląd. ss. 240), autorstwa Bogusława Kałuskiego, otrzymaliśmy jako ludzie, jako Polacy i jako osoby zainteresowane edukacją dzieci unikalną możliwość głębokiego wejścia w problematykę filozofii w jej związkach z dziećmi i dzieciństwem.

Po pierwsze jest to regularna książka naukowa, obszernie prezentująca dokonania Ekeharda Martensa, współczesnego niemieckiego filozofa, tłumacza dzieł Platona oraz dydaktyka „filozofowania z dzieckiem” (sam Martens rekomenduje tę książkę na tylnej stronie jej okładki!). Autor włożył olbrzymią tłumaczowską pracę w pieczołowite przyswajanie polszczyźnie istotnych przedmiotowo fragmentów dzieł głównie niemieckiej filozofii, nie tylko zresztą omawianego myśliciela, jak również głównych światowych autorów filozofii „okołodziecięcej”. Cytaty te i ważne konstatacje samego Autora znajdują nader rozległe wyjaśnienia w licznych przypisach, wykraczających poza materię filozofii ku pełnemu opisowi społecznych warunków funkcjonowania kultury niemieckiej, także w jej relacjach do naszej polskości. Jest przy tym autor racjonalnie zdystansowany do oferty niemieckiej filozofii i stosownie krytyczny wobec charakteryzowanego przez siebie akademika.

Po wtóre, książka Bogusława Kałuskiego stanowi wzór metanaukowy dla tworzenia dzieł z zakresu humanistyki, będąc wyposażoną w kolejne użyteczne indeksy – zestawy precyzyjnych danych o charakterze źródłowym – a także w praktyczne wskazówki dla dociekliwego i gotowego do dalszych, filozoficznych zaangażowań Czytelnika.

Po trzecie wreszcie, jest to par excellence „książka o edukacji”: dowodząca, że obok czytania, pisania i rachowania, filozofowanie jest jedną z głównych technik kulturowych, a przede wszystkim zaś traktująca o tym, czym może (z uwagi na naszą ludzką kondycję), a stąd i czym powinna edukacja być. Adekwatna edukacja bowiem w istocie swojej zawsze jest zawsze filozoficzna.

I tu dopiero zdziwiłby się Monsieur Jourdain. Nie dość, że mówi prozą, to jeszcze filozofuje!

dr hab. Marek Budajczak, prof. UAM
 

na górę