FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2020-10-09 Kałuski Bogusław
Na ramionach olbrzymów

W jednym z listów do Hooke’a z datą 5 lutego 1676 Isaac Newton napisał: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Jest to parafraza  zaczerpnięta z Bernarda z Chartres: „Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów”. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników.

Ta użyteczna również dla nas przenośnia ma jednak jeszcze starsze korzenie, bo przynajmniej w mitologii greckiej. Otóż oślepiony gigant Orion niósł swojego sługę Cedaliona na ramionach po to, aby ten zastępował  mu wzrok.

Okładka wydania 2.: Pomysł Bogusław Kałuski, układ Mariusz Mickiewicz, wykonanie Piotr Kowalski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
Stefan Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s 487.


https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants 

Użyta grafika plik pochodzi z:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Library_of_Congress,_Rosenwald_4,_Bl._5r.jpg  (data dostępu: 10.08.2020). This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.
 

 

na górę