FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI

Książka

"Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej". - Książka omawia sytuację w Niemczech. Jest dostępna w wersji drukowanej oraz on-line i /lub do skopiowana na swój komputer w dziale Downloads - W dziale Książka znajdują się fragmenty i wprowadzenia. Zachęcam do ich przeczytania przed książką.

 

2018-12-21 Kałuski Bogusław
Filozofowanie dzieci. Nowa książka na przykładzie Niemiec

Książka może zainteresować:
- filozofów, ponieważ traktuje filozofię jako z istoty dydaktyczną
- nauczycieli prowadzących lekcje czy zajęcia z dziećmi i młodzieżą z filozofii, etyki, religii lub innych przedmiotów, w których przydaje się głębszy kontekst, ale także
- rodziców widzących wielkie wyzwania naszej epoki.

Książka - w odróżnieniu od większości publikacji polskich, które bazują czy współgrają z literaturą angielskojęzyczną, a zwł. z Lipmanem - jest napisana w oparciu o literaturę niemieckojęzyczną.

Autor: Bogusław Kałuski
Tytuł: Filozofowanie z dziećmi.
Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej

ISBN 978-83-943183-7-6
Wydawnictwo Światopogląd, Poznań 2018

Książka zawiera:
1. Opis poglądów Ekkeharda Martensa, najbardziej znanego w Niemczech inicjatora edukacji filozoficznej dzieci i młodzieży.
2. Opis korzeni filozoficznych i pedagogicznych tego ruchu.
3. Opis aktualnej sytuacji multikulturowej, która jest jego współczesnym motorem. Realpolitik filozofowania z dziećmi.

Autor, tzn. B. Kałuski, zna zarówno realia zachodnie (asymilowane w Polsce) jak i problematykę pedagogiczną. E. Martens, inicjując w Niemczech ruch PmK = Philosophieren mit Kindern, pozostawał w stałym  kontakcie z amerykańskimi pionierami P4C = Philosophy for Children. Martens przywołuje bardzo liczne wypowiedzi filozofów, począwszy od Starożytności aż po współczesnych teoretyków pedagogiki i filozofowania z dziećmi. Jedni wypowiadają się kompleksowo, inni akcydentalnie. Najmłodze korzenie tego ruchu sięgają przynajmniej pedagogik okresu międzywojennego. Usystematyzowane wypowiedzi filozofów amerykańskich mają miejsce od lat 1970, gdy oczywistością stała się nowa sytuacja demograficzna i polityczna (obywatelska).

Martens, poczynając od roku 1980, przedstawia coraz szerszą paletę przeróżnych argumentów, świadomie uwzględniając:
- różnice mentalne indywiduanych odbiorców,
- różnice grupowe, ze względu na multikulturową, wieloreligijną, światopoglądowo pluralistyczną strukturę społeczeństw zachodnich
- jak i (bez wymieniania ich wprost) kościoły oraz partie wpływające na zawartość programów edukacyjnych oraz finansowanie szkół.

Książka zawiera obszerną bibliografię, index osobowy i rzeczowy.

Artykuły bezpośrednio związane z książką znajdują się w dziale Książka:
http://www.filozofowanie.kaluski.biz/ksiazka.php

Proponuję przeczytać najpierw teksty na stronie, bo one wprowadzają w temat, a dopiero później książkę, która jest po części akademicka.

Kilka artykułów wprowadzających szerzej w temat w ogóle znajdują się w dziale Artykuły:
https://www.filozofowanie.kaluski.biz/artykuly.php

2 artykuły dla praktyków:

Praktyka. Wypowiedzi filozoficzne dzieci oraz pytania filozoficzne dla dzieci. Przykłady.
https://www.filozofowanie.kaluski.biz/ksiazka.php?id=4

Praktyka. Książki filozoficzne rekomendowane do czytania przez dzieci
https://www.filozofowanie.kaluski.biz/autorzy.php?id=6


 

na górę